Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler

Misyon:
Üretimde her bir girdinin insan sağlığına uygunluğunun kontrol edilerek üretimin doğru planlanması. 

Vizyon:
Mobilya sektöründeki engin ve derin tecrübesini doğru kullanarak üretimde yenilikler yapmak ve insanların yaşam kalitesini artırmaktır.